13 Tem 2016

GodFather Dergi 3. Sayısıyla Raflarda


Sine-teori dergisi GodFather, Temmuz-Ağustos sayısıyla raflarda yerini aldı. GodFather 3. sayısında "Sansür" dosya konusuyla çıktı.

GodFather Dergi'nin "Sansür" dosya konulu üçüncü sayısı çıktı. Derginin editörü Olcay Bağır, editör yazısında yasakların hayatımızın her alanını kuşattığını belirterek şöyle devam ediyor: "Yasak türleri arasında toplumu en çok etkileyen de sansür’dür... Sansür deyince ilk aklımıza gelen hedef öncelikle kitle iletişim araçları, sonra da sanat eserleridir. Sinema hem kitlelere yönelik olmasıyla hem de sanat eseri olmasıyla sansürün en özel kurbanıdır."

Bağır, ayrıca bu sayıda hem genel olarak sansür kavramını hem de ‘sinemada sansür’ konusunu irdelediklerinden bahsederek şunları söylüyor: "Sinemanın kitleler üzerindeki etkisi anlaşılmaya başlayınca sinema filmleri için çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. 2. Dünya Savaşı ile beraber filmlerin eğitici ve propaganda yapıcı bir görünüm kazanmaları, sinema filmlerinin denetlenmesine ilişkin sistemlerin doğmasına yol açmıştır. Sistemler, ‘Sansür Sistemi’ ve ‘Kendi Kendini Denetleme’ yani ‘otosansür’ olmak üzere iki grupta toplanır."

Dergide sansüre ilişkin yazıların yanı sıra; Crash (Çarpışma) filmi üzerinden sınıf çatışmasını irdeleyen; Adana’nın yazlık sinemalarını konu alan; Spinoza felsefesinin Hayat Güzeldir filmindeki yansımalarını anlatan; Amerikan tarihini ve siyahilere karşı ırkçılığı The Birth of a Nation (Bir Ulusun Doğuşu) filmi üzerinden irdeleyen ve Bir Avuç Cennet filmi üzerinden Türkiye sinemasında göç sorununu anlatan yazılar var. Dergide ayrıca bir anime klasiği olan Naruto'yu anlatan ve kara filmler ile Femme Fatale’leri konu alan bir yazı da var.

İÇİNDEKİLER
Sinemada Sansürün Psiko-Politik Doğası Üzerine Bir Deneme - Hasan Berk Akkoç
Kâr Amaçlı İşletme: Bir Sansür Türü Olarak Hollywood Stüdyolarının Filmlere Müdahaleleri - M. Emir Rüzgar
Sinemada Sansür: Ad Absurdum - Reha Ülkü
Şiddet İçerikli ve Rahatsız Edici 10 Yasaklı Film - Korcan Evin
Sınıfsal Yeniden Üretim Odağında “Crash” Filmine Fragmental Bir Bakış - İhsan Metinnam
Hayat Güzeldir’i Spinoza’yla Okumak - Hazan Özturan
Zenci'den Afro-Amerikan'a: Irkçılık, Hollywood ve Samimiyet - Salim Olcay
Leonard in Slow Motıon (Kısa Film Kuşağı) - Gencer Utku Gediz
Kent ve Sinema - Bir Avuç Cennet - Töre Ercan
Bir Animeden Fazlası: Naruto - Oğuzhan Doğan
Adana'nın Yazlık Sinemaları - Turgut Bağır
Set Kuralları - Murat Kahraman
Kara Filmlerin Hayaletleri ya da Esrarengiz Femme Fatale’ler - Hakan Bilge
Akıra Kurosawa Üzerine Birkaç Şey - Olcay Bağır
Sine-Sözlük - Mehmet Nuri Kaya
Yılmaz Güney ve Sansür (Kısa Kısa)
Türk Sinemasında Sansür (Kısa Kısa)
Alıntılar

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder